Winkelwagen


Indigo Essence Olie 30 ml


Speciaal voor kinderen en het innerlijke kindIndigo Essence Olie  30 ml
Indigo Essence (om de schatten van de ziel te leven)
Speciaal voor kinderen en het innerlijke kind van de volwassene.
Ieder mens brengt bijzondere vaardigheden en gaven met zich mee, die hij in zijn leven ontplooien wil. Soms is het contrast tussen de innerlijke gaven en de buitenwereld zo groot, dat het de mens zwaar valt zich een weg te banen en in contact te blijven met zijn talenten. Het komt dan soms tot innerlijke spanningen, onrust en desoriëntatie.
Met name kinderen van deze tijd en volwassenen met een hoog energetisch trillingsniveau hebben het moeilijk met de lagere trillingen van de buitenwereld. Het kost hen veel kracht en energie om dit verschil te verwerken. 

Indigo Essence helpt het opgroeiende kind in contact te blijven met de eigen gaven, het levensplan en de ondersteunende geestelijke krachten. Het energiesysteem wordt in balans gebracht. De verbinding tot de bron en tot de levensenergie wordt versterkt. Dit gebeurt op een dusdanige wijze dat het eigen energieniveau beter vastgehouden kan worden. De innerlijke spanning neemt dan af. 
Indigo Essence maakt het mogelijk om: 
* het eigen wezen, de talenten en gaven te herkennen en te beleven
* rustig en kalm te blijven
* zichzelf en situaties vanuit andere oogpunten te bekijken
* zijn plek te vinden

De Indigo energie is samengesteld uit Lao Tse, Hilarion, St. Germain, Helion, Metatron, Boom en The Source. 


Euro 24.95

Aantal